Zarządzanie sprzedażą cz.1

szkolenie zarządzanie sprzedażą cz1

Zarządzanie sprzedażą to pasjonujące i ekscytujące zajęcie, wymagające dużo pracy własnej i dużo wiedzy z różnych i odległych od siebie dziedzin, takich jak ekonomia, zarządzanie personelem, matematyka, statystyka, psychologia, socjologia i innych.

Menedżer handlowy odpowiedzialny za osiągnięcie celu sprzedażowego firmy musi być wyposażony w rozległą wiedzę i umiejętności analitycznych – „twardych” w zakresie budowy i wdrożenia strategii, budżetowania, analizy kosztów i innych danych finansowych, umiejętności podejmowania efektywnych decyzji oraz rozwiązywania problemów biznesowych.

Podczas pierwszej części tego szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.:

 • budować nową strategię sprzedaży,
 • wdrażać oraz dopasowywać zespół handlowy do nowych oczekiwań,
 • diagnozować działanie personelu działu handlowego.

Ponadto, zostaną omówione zagadnienia związane z prognozowaniem sprzedaży oraz kompleksowym zarządzaniem zespołem handlowców. Przedstawimy również praktyczne rozwiązania w sytuacjach systematycznej malejącej sprzedaży.

Szkolenie przeznaczone dla kadry menedżerskiej, menedżerów handlowych, menedżerów sprzedaży, menedżerów d.s. kluczowych klientów, etc. Kontynuacją tego programu jest szkolenie „Zarządzanie Sprzedażą cz. 2”.

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do tworzenia strategii sprzedaży firmy.
 • Zdobycie przez uczestników umiejętności określenia budżetu i prognozy sprzedaży.
 • Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do określania prawidłowej wielkości działu handlowego dla zmniejszenia kosztów operacyjnych i zwiększenia rentowności sprzedaży.
 • Przygotowanie uczestników do korzystania z podanych narzędzi analitycznych, w celu właściwej oceny sytuacji rynkowej oraz prawidłowego nadzorowania działu sprzedaży i poszczególnych jego członków pod względem wykonanej pracy oraz jej efektywności i rentowności.
 • Zapoznanie uczestników z metodami budowy efektywnego i odpowiedniego dla działalności firmy planu handlowego.

Program szkolenia:

[sociallocker]

1. ANALIZA STRATEGICZNA RYNKU

 • Atrakcyjność rynku
 • Analiza wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na sprzedaż i rentowność firmy
 • Analiza portfelowa, cykl życia produktów, mapa strategiczna
 • Wybór strategii

2. ANALIZA DANYCH PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH DANYCH RYNKOWYCH

 • Metody określenia popytu rynkowego
 • Prognoza sprzedaży
 • Podejmowanie decyzji strategicznych na podstawie wyników tych analiz

3. SPOSOBY ZWIĘKSZENIA SPRZEDAŻY

 • Optymalizacja istniejących kanałów dystrybucji
 • Rozszerzenie kanałów dystrybucji
 • Uruchomienie nowego kanału

4. ZARZĄDZANIE DZIAŁEM SPRZEDAŻY

 • Zadania dyrektora sprzedaży
 • Główne role dyrektora sprzedaży
 • Zadania działu sprzedaży
 • Rodzaje handlowców
 • Cechy profesjonalnego handlowca
 • Zwiększenie efektywności handlowców

5. WARTOŚĆ DLA KLIENTA

 • Klient jako źródło, środek i cel działań marketingowych i handlowych
 • Wprowadzenie do tematyki wartości
 • Łańcuch i konstelacja wartości
 • Tworzenie wartości poprzez ofertę dla klienta

6. STRATEGIA FIRMY

 • Wizja i misja firmy jako podstawy działań na rynku
 • Przewaga konkurencyjna firmy
 • Strategia wobec konkurencji na rynku

7. BUDOWA DZIAŁU SPRZEDAŻY (część I)

 • Mapa drogowa projektu działu sprzedaży
 • Strategia sprzedaży
 • Segmentacja rynku
 • Budowa wartościowej oferty dla klienta
 • Projektowanie procesu sprzedaży

Chcesz poznać szczegóły szkolenia? Terminy? Ceny? Trenera? Masz pytania?

Zadzwoń do mnie – Małgorzata Jasińska – 22 675 91 70

[/sociallocker]