Zarządzanie sprzedażą cz.1

Zarządzanie sprzedażą to pasjonujące i ekscytujące zajęcie, wymagające dużo pracy własnej i dużo wiedzy z różnych i odległych od siebie dziedzin, takich jak ekonomia, zarządzanie personelem, matematyka, statystyka, psychologia, socjologia i innych.

Menedżer handlowy odpowiedzialny za osiągnięcie celu sprzedażowego firmy musi być wyposażony w rozległą wiedzę i umiejętności analitycznych – „twardych” w zakresie budowy i wdrożenia strategii, budżetowania, analizy kosztów i innych danych finansowych, umiejętności podejmowania efektywnych decyzji oraz rozwiązywania problemów biznesowych.

Podczas pierwszej części tego szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.:

  • budować nową strategię sprzedaży,
  • wdrażać oraz dopasowywać zespół handlowy do nowych oczekiwań,
  • diagnozować działanie personelu działu handlowego.

Ponadto, zostaną omówione zagadnienia związane z prognozowaniem sprzedaży oraz kompleksowym zarządzaniem zespołem handlowców. Przedstawimy również praktyczne rozwiązania w sytuacjach systematycznej malejącej sprzedaży.

Szkolenie przeznaczone dla kadry menedżerskiej, menedżerów handlowych, menedżerów sprzedaży, menedżerów d.s. kluczowych klientów, etc. Kontynuacją tego programu jest szkolenie „Zarządzanie Sprzedażą cz. 2”.

Cele szkolenia:

  • Przygotowanie uczestników do tworzenia strategii sprzedaży firmy.
  • Zdobycie przez uczestników umiejętności określenia budżetu i prognozy sprzedaży.
  • Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do określania prawidłowej wielkości działu handlowego dla zmniejszenia kosztów operacyjnych i zwiększenia rentowności sprzedaży.
  • Przygotowanie uczestników do korzystania z podanych narzędzi analitycznych, w celu właściwej oceny sytuacji rynkowej oraz prawidłowego nadzorowania działu sprzedaży i poszczególnych jego członków pod względem wykonanej pracy oraz jej efektywności i rentowności.
  • Zapoznanie uczestników z metodami budowy efektywnego i odpowiedniego dla działalności firmy planu handlowego.

Program szkolenia:

Otagowany , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.