Szkolenie z reklamacji. Dokładnie i rzeczowo

Szkolenie z reklamacji

Obsługa reklamacji składanych przez klientów indywidualnych i biznesowych wymaga od osoby przyjmującej skargę czy zażalenie bardzo dobrze rozwiniętych kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania emocjami własnymi i klienta oraz panowania na stresem, który nie wątpliwie generuje sytuacja reklamacyjna. Niezastąpione jest również odpowiednia postawa wobec reklamacji i potraktowanie jej jako informacji zwrotnej z rynku, czyli swoistego… prezentu od klienta.

Szkolenie z reklamacji na 5,00!

19 października odbyła się kolejna edycja naszego eksperckiego szkolenia otwartego „Obsługa reklamacji„, którego odbiorcami są managerowie i specjaliści działów reklamacji, obsługi klienta, serwisów czy jakości. Szkolenie prowadził trener praktyk B&O NAVIGATOR Pani Beata J. Grabiańska. Pod koniec szkolenia z reklamacji poprosiliśmy jego uczestników, aby w anonimowej i dobrowolnej ankiecie ocenili trenera i szkolenie oraz udzieli nam informacji zwrotnej dotyczącej swoich odczuć i opinii. Z niekłamaną satysfakcją chcemy poinformować, że szkolenie „Obsługa reklamacji” uzyskało najwyższą możliwą ocenę 5,00 w skali 1-5. Wszystkie trzy podlegające ocenie elementy szkolenia z reklamacji, czyli wiadomości, przygotowanie trenera do zajęć oraz sposób prowadzenia szkolenia uzyskały ocenę 5,00.

Uczestnicy szkolenia m.in. tak uzasadnili wysokie noty:

„Zajęcia bardzo fajne, energetyczne, ciekawe wiadomości”.
„Temat szkolenia wyczerpany w całości”.
„Wszystkie tematy omówione dokładnie, rzeczowo, na temat, a także z humorem”.

Odpowiadając na pytania ankiety oceniającej szkolenie z obsługi reklamacji uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nasze szkolenie z reklamacji spełniło ich oczekiwania a wiedzę i umiejętności rozwinięte podczas zajęć wykorzystają w swojej pracy zawodowej. Osoby biorące udział w szkoleniu były również zgodne co do tego, że polecą nasze szkolenie innym pracownikom swoich firm.

To podoba się uczestnikom szkolenia z reklamacji

Wśród rzeczy, które najbardziej podobały się w szkoleniu „Obsługa reklamacji” uczestnicy najczęściej wskazywali na:

„Ćwiczenia praktyczne”.
„Podejście Pani prowadzącej do tematu”.
„Kwestie dotyczące umysłu”.

Możemy więc stwierdzić, że organizując kolejny raz szkolenie „Obsługa reklamacji” udało się nam podnieść i rozwinąć kompetencje osób w nim uczestniczących. Szkolenie z reklamacji jest dostępne w formie otwartej (szczegóły w zakładce „Szkolenia otwarte”) oraz w formie szkolenia zamkniętego realizowanego na zlecenie klienta. Zapraszamy do zapoznania z programem merytorycznym znajdującym się w kategorii „Szkolenia z obsługi reklamacji„.