Psychologia sprzedaży. Szkolenie dla handlowców

Szkolenie Psychologia sprzedaży

Zrozumienie motywacji klienta, jego zachowania, oraz umiejętność adekwatnego działania handlowca, wymaga poznania procesów psychologii zakupów, oraz rozumienia przyzwyczajeń osób w zakresie komunikowania się, relacji i wartości społecznych. To, co decyduje o efekcie handlowym jest najczęściej niewidoczne i nieujawnione przez klientów. Możesz doświadczyć tego podczas szkolenia.

Obserwując działanie wielkich marek, jak Apple, IKEA, Amazon, można zadać pytanie; jaka jest wspólna cecha prowadzonej przez liderów działalności. Każdy z tych biznesów dostarcza unikalnych wartości klientom, nie tylko na poziomie strategii marketingu, ale również realnie w obsłudze i sprzedaży. Co to za wartość – o tym na szkoleniu.

[dropshadowbox align=”right” effect=”lifted-bottom-right” width=”200px” height=”” background_color=”#e6fef1" border_width=”1" border_color=”#4798ed” ]
Kontakt
tel. 22 877 38 47  firma@bonavigator.pl
Szkolenie zamknięte
To szkolenie możemy zorganizować jako szkolenie zamknięte w Twojej firmie. Sam wybierzesz termin i miejsce szkolenia. Program zostanie dostosowany pod kątem potrzeb uczestników szkolenia.
[/dr[/dropshadowbox] 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji handlowców w zakresie:

 • Stosowania pozytywnej komunikacji i nieoceniającego stylu komunikowania się
 • Rozpoznawania motywacji zakupowej klienta
 • Stosowania języka korzyści i perswazji handlowej
 • Strategii partnerskiej sprzedaży wzmacniającej długofalowe relacje
 • Sposobów dotarcia do klienta i rozmowy bezpośredniej
 • Przełamywania barier w pierwszym kontakcie z klientem
 • Budowania trwałych więzi z klientem
 • Rozpoznawania i rozumienia osobowości klienta
 • Rozpoznawania swojego antagonisty komunikacyjnego
 • Stosowania argumentacji handlowej dostosowanej do stylu komunikacji klienta
 • Rozpoznawania i rozumienia własnych reakcji związanych z negocjowaniem
 • Radzenia sobie z siłą negocjacyjną klienta
 • Radzenia sobie z klientem o odmiennym charakterze i poglądach
 • Radzenia sobie z obiekcjami klienta i krytyką
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem

Program szkolenia:

1. FILARY PARTNERSKIEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

 • Ocena, Doradzanie, Generalizacja i inne bariery w komunikacji
 • Oceniający styl komunikowania się. Interpretowanie a fakty.
 • Aktywne słuchanie
 • Flow wg. M. Cikszentmihalyi i jego automotywacyjny aspekt
 • Filary komunikacji asertywnej
 • Podmiotowość i przedmiotowość w relacji z klientem, czyli jak rozmawiać po partnersku z trudnym partnerem

2. MOTYWACJA KLIENTA

 • Co motywuje ludzi do zakupu?
 • Jak najłatwiej demotywować klienta?
 • Strategia „wzbogacania życia klienta” w sprzedaży – studium przypadku Ikea i Apple

3. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W SPRZEDAŻY

 • Umawianie się na spotkania
 • Pokonywanie oporu recepcji przez telefon
 • Nieprzewidziane sytuacje podczas spotkań
 • Umiejętność nawiązywania relacji podczas spotkań
 • Psychologiczne podstawy wywierania pozytywnego wrażenia
 • Naturalność a sztuczność zachowania i reakcje klientów
 • Efekty wychodzenia z dialogu i kontrolowania siebie i innych
 • Twoja autoprezentacja podczas spotkań – informacja zwrotna

4. POZYTYWNA PERSWAZJA I JĘZYK KORZYŚCI

 • Modele perswazji wzmacniające relacje: reguła wzajemności i reaktancja
 • Język korzyści handlowych
 • Modele perswazji osłabiające relacje z klientem; język straty

5. ROZUMIENIE I ROZPOZNAWANIE OSOBOWOŚCI KLIENTA

 • Model typów komunikacyjnych C. G. Junga
 • Twój antagonista w komunikacji
 • Dobór argumentacji do typu komunikacji klienta
 • Co motywuje do zakupu i działania poszczególne typy
 • Czego unikać w komunikacji z poszczególnymi typami
 • Dostrzeganie różnic osobowości. Akceptowanie inności

6.TRUDNE SYTUACJE W SPRZEDAŻY I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

 • Twoje najtrudniejsze sytuacje w sprzedaży
 • Trudne postawy klientów – studium przypadku
 • Diagnozowanie własnych zachowań i emocji w relacji z klientem
 • Twój styl sprzedaży – informacja zwrotna

7. SPOSOBY NA KRYTYKĘ I OBIEKCJE KLIENTA

 • Cel krytyki i obiekcji
 • Twoje emocje podczas krytyki
 • Narzędzia komunikacyjne sprzyjające budowaniu dobrego klimatu
 • Obrona przed atakiem i ujawnianie intencji drugiej strony
 • Klaryfikacja komunikatów niejasnych
 • Przekształcanie obiekcji na pozytywy

Chcesz poznać szczegóły szkolenia? Terminy? Ceny? Trenera? Masz pytania?

Zadzwoń do nas – 22 675 91 70

lub napisz firma@bonavigator.pl