Praktyka wprowadzenia nowego produktu na rynek

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

24 i 25 stycznia przeprowadziliśmy w Warszawie szkolenie „Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development – NPD marketing„. Autorem programu i trenerem prowadzącym szkolenie jest p. Hanna Adamiak, doświadczony manager marketingu z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Szkolenie z wprowadzenia produktów na rynek było prowadzone w formule „praktycy dla praktyków” i koncentrowało się na przekazaniu wiedzy i kształceniu umiejętności niezbędnych do profesjonalnego i, co najważniejsze, skutecznego zarządzania procesami new product development. Istotnym i cennym elementem szkolenia z wprowadzenia nowego produktu były doświadczenia zawodowe trenera, które zostały przekazane w formie atrakcyjnych case study’s.

Szkolenie z wprowadzenia nowego produktu na 5!

W szkoleniu brali udział managerowie i specjaliści, którzy w strukturach marketingowych zajmują się wprowadzeniem produktów na rynek. Pod koniec dwudniowych zajęć poprosiliśmy uczestników o dokonanie oceny szkolenia. Na całościową ocenę szkolenia z new product development składała się ocena trzech elementów warsztatu:

  • Wiadomości dotyczących tematyki szkolenia, czyli NPD marketingu.
  • Przygotowania trenera do szkolenia.
  • Sposobu prowadzenia zajęć.

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że szkolenie „Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development – NPD marketing” zostało ocenione na 5,00, czyli uzyskało najwyższą możliwą ocenę w skali 1-5. Uczestnicy szkolenia najczęściej uzasadniali swoje oceny następująco:

„Wyniosłam dużo przydatnej wiedzy z zakresu rozwoju produktów, były przykłady z życia, które uatrakcyjniły zajęcia”.
„Wiedza przekazana w bardzo praktyczny sposób”.
„Przykłady, wiedza merytoryczna”.
„Zakres wiedzy”.

Tematyka szkolenia z wprowadzenia nowego produktu na rynek obejmowała m.in. zagadnienia związane z strategiami rozwoju nowego produktu, rolą innowacji w firmie, procesem projektowania nowego produktu, marketingiem mix dla nowych produktów czy zarządzaniem sprzedażą. W naszej ankiecie zapytaliśmy czy wiedza i umiejętności, które zostały rozwinięte podczas szkolenia uczestnicy wykorzystają w swojej pracy zawodowej. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach zgodnie odpowiedziały, że tak. Potwierdza to praktyczny charakter szkolenia „Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development – NPD marketing”.

3 wygodne formy szkolenia z new product development

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaufanie, którym obdarzyli B&O NAVIGATOR wybierając nasze szkolenie. Wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu wprowadzenia nowego produktu na rynek zapraszamy na kolejne edycje warsztatu, szczegóły znajdują się w zakładce „Szkolenia otwarte”. Polecamy również organizację tego szkolenia w formie zamkniętej, z dedykowanym programem szkolenia dostosowanym do obecnych i/lub przyszłych projektów NPD realizowanych w firmie. Trzecią możliwością jest opcja szkolenia indywidualnego tzw. „1 na 1”. Managerów i specjalistów marketingu zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą szkoleń marketingowych realizowanych przez naszych trenerów praktyków marketingu, tematy znajdziecie w kategorii „Szkolenia marketing„. Wystarczy kliknąć w nazwę kategorii.

Źródło: https://www.bonavigator.pl/praktyka-wprowadzenia-nowego-produktu-na-rynek.html