Mauricio Vargas Tapias

szkolenia mauricio vargas tapias

Ekspert 3T Train the Traders w zakresie zarządzania sprzedażą, strategii sprzedaży, sprzedaży BtB. 16 lat (od 1997) doświadczenia zawodowego i biznesowego związanego ze sprzedażą i zarządzaniem sprzedażą. Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu. MBA na Politechnice Warszawskiej, studia doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. Od roku 2010 doradca i konsultant firm z rynku B2B. Specjalizuje się w strategiach handlowych i marketingowych, doradztwie i wsparciu negocjacyjnym, rozwoju kompetencji sił sprzedaży. dalej

Andrzej Zdanowski

Andrzej Zdanowski

Ekspert 3T Train the Traders w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji handlowych i zarządzania zespołem sprzedażowym. Posiada 15 lat (od 1998) doświadczenia zawodowego i biznesowego związanego ze sprzedażą i zarządzaniem. KAM, Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor Zespołu PH. Stypendysta rządu Kanady w ramach projektu The Canadian International Development Agency oraz The International Livestock Management Schools. dalej

Paweł Wojciechowski

Szkolenia Paweł Wojciechowski

Ekspert 3T Train the Traders w zakresie negocjacji, wywierania wpływu, zarządzania relacjami z klientami, sprzedaży. 13 lat lat (od 2000) doświadczenia zawodowego związanego ze sprzedażą, negocjacjami i zarządzaniem sprzedażą. Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Szkoła Trenerów TROP rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (certyfikat trenerski na poziomie IV według Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK). dalej

Dorota Dańczak – Król

szkolenia dorota dańczak król

Dorota Dańczak – Król Ekspert 3T Train the Traders w zakresie sprzedaży, obsługi klienta,coachingu sprzedażowego i motywowania handlowców. Certyfikowany Coach EMCC – uprawnienia międzynarodowe. Od 2007r. pracuje jako doradca handlowy, trener, coach, konsultant z branży HR. dalej