My uważamy, że sprzedaż jest najważniejsza … a Ty?

3T Train the Traders jest specjalistyczną i ekspercką marką szkoleń dedykowanych wyłącznie handlowcom i ich menedżerom.

3T Train the Traders opiera się na:

  • Własnej bazie eksperckiej wiedzy o sprzedaży i zarządzaniu nią, psychologii społecznej,psychologii zachowań rynkowych konsument i klientów, komunikacji interpersonalnej, teorii i praktyki negocjacji. Bazę tę nazywamy 3T know – how.
  • Specjalistycznych programach szkoleniowych pozwalających rozwijać umiejętności handlowe i managerskie związane ze sprzedażą i obsługą klienta. Wszystkie programy szkoleń są licencjonowane.
  • Ekspertach 3T – nasi eksperci to wyłącznie „ludzie sprzedaży” posiadający wieloletnie doświadczenie biznesowe związane ze sprzedażą.

Nie sprzedamy za Ciebie ani za Twoich handlowców

… ale

dzięki naszemu know – how Ty i Twoi sprzedawcy będziecie:

  • skuteczniejsi w przejmowaniu klientów konkurencji,
  • pewniejsi w obronie ceny,
  • efektywniejsi w poszukiwaniu i pozyskiwaniu nowych klientów,
  • wydajniejsi w zwiększaniu wartości sprzedaży,
  • bardziej profesjonalni w negocjacjach, nawet z kupcami sieci handlowych,
  • coraz lepsi w budowaniu relacji z klientami.

szkolenia-sprzedaż-3należy do B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z .o.o. wiodącej na rynku firmy szkoleniowej z 11 letnim doświadczeniem.

Dodaj komentarz